Tm tnh tri n.

 

Gia đnh Thnh Tm Cha Gisu & Nữ Vương Ha Bnh xin tri n đến Qu Cha, Qu Tu sỹ Nam, Nữ, Qu n nhn cng Qu Anh Chi trong Gia đnh đ hưởng ứng đng gp, đ dng lời cầu nguyện v cng tham gia đến tận nơi trao qu trong chương trnh chia sẻ tnh thương 2010. Nguyện xin Thin Cha l đấng giu lng xt thương lun tun đổ mun hồng n xuống Qu vị.

 

Danh sch Qu vị n nhn

 

1/ BC KIMLONG

2/ TNH SẦU

3/ CANHO

4/ HOANGHON DALAT

5/ MAY XANH

6/ ANGELINE

7/ TRAMY

8/ TIN MUNG 6

9/ TIEU QUAY

10/ YEN NG DO

11/ HOANG TUAN

12/ BY GIỜ v MI MI

13/ VE NGUON 123456

14/ C TUYỀN

15/ QUE HUONG

16/ SOEUR ĐO

17/ ANH LANNANGAM

18/ CHI LANNANGAM

19/ YEU THUONG

20/ KHUNGBO DETHUONG

21/ KIMANH

22/ UYN PHƯƠNG

23/ C NANGTHO AOTIM

24/ BC THUẬNHOA

25/ ẨN DANH

26/ ẨN DANH

27/ ẨN DANH

28/ ẨN DANH

29/ ẨN DANH

30/ ẨN DANH

31/ ẨN DANH

32/ ẨN DANH

33/ ẨN DANH

34/ ẨN DANH

35/ ẨN DANH

35/ Chi THU HUONG

 

 

 

Gia Đnh

THNH TM CHA GISU

& NỮ VƯƠNG HA BNH