THÁNH KINH – NHỮNG CÂU HỎI
(LinhMục Peter Lê Thanh Quang)

 

1.    Tại sao Kinh Thánh tŕnh bày Thiên CHúa tạo dựng vũ trụ có 7 ngày trong khi khoa học t́m biết được vũ trụ có khoảng 20 tỷ năm rồi?

 

2.    Đối tượng của Đức tin và Khoa học khác nhau thế nào?

 

3.    Sáng Thế 1, 27: Thiên Chúa tạo dựng con người theo h́nh ảnh Thiên Chúa, vậy chúng ta giống Chúa ở điểm nào?

 

4.    Ngày Thứ Bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi có ư nghĩa ǵ đối với chúng ta?

 

5.    Có phải Thiên Chúa chỉ tạo dựng một cặp vợ chồng là Ađam và Evà không?

 

6.    Gia đ́nh nhân loại đầu tiên trước khi phạm tội có hạnh phúc không? Và tại sao họ hạnh phúc?

 

7.    Tạo sao ma qủy không cám dỗ Ađam trước mà lại cám dỗ Evà?

 

8.    Sau khi phạm tội con người chịu hậu quả ǵ?

 

9.    Thiên Chúa có bỏ mặc con người trong hậu quả cuả tội lỗi không? Ngài đă làm ǵ?

 

10.  So sánh sự ghen tỵ của Cain đối với em ḿnh là Abel và sự ghen tỵ của con người thời đại.

 

11.  So sánh tội lỗi thời đại chúng ta và thời Noê  chúng ta có nhận định ǵ? (Sáng Thế 6, 5-8: Ḷng người chỉ toan tính điều xấu và Chuá quyết định thanh tẩy địa cầu)

 

12.  Noê thuộc ḍng dơi Cain hay ông Sết?

 

13.  Con tàu Noê là h́nh ảnh nào trong Tân ước?

 

14.  Tuổi thọ các tổ phụ trước lụt đại hồng thủy và sau đại hồng thủy cứ giảm dần từ trên 900 tuổi xuống dưới 100 tuổi có ư nghĩa ǵ?

 

15.  Ư nghĩa lụt đại hồng thủy là ǵ?

 

16.  Tháp Babel có ư nghĩa ǵ?

 

17.  Chúa dùng dấu hiệu nào để làm giao ước với Nôê?

 

18.  Noe có ba con trai là Sêm, Kham và Giaphét, vậy Abraham thuộc ḍng tộc nào?

 

19.  Cha của Abraham là Tera có 3 người con là Ápram, Nakho, và Haran, vậy ông Lót là con của ai?

 

20.  Con cháu của ông Lót trở nên 2 dân tộc nào?

 

21.  Con cháu của Abraham trở nên những dân tộc nào?

 

22.  Abraham nghe tiếng Chúa và rời Kharan lúc bao nhiêu tuổi?

 

23.  Chúa gọi Abraham và hứa với ông ta điều ǵ? Lời hứa này có ư nghĩa ǵ với chúng ta?

 

24.  Tại sao Abraham và ông Lót không thể ở chung với nhau? Lư do đó có liên quan ǵ với chúng ta ngày nay? (St 13, 6)

 

25.  Vùng đất ông Lót chọn ngày nay thuộc nước nào?

 

26.  Gia nhân Abraham có khoảng bao nhiêu người khi đi đến đất Canaan? (St. 14,14)

 

27.  Phép cắt b́ có ư nghiă ǵ trong Cựu ước và thánh Phaolô nói ǵ về phép cắt b́ đối với Tân Ước? (Roma 2, 28-29)

 

28.  Lời cầu của Abraham cho Sôđôma có ư nghĩa ǵ khi so sánh với lời cầu của người công chính cho thế giới hôm nay?

 

29.  Sôđôma phạm tội ác nào mà Chúa phải sửa dạy năng nề như vậy, vậy chúng ta phải làm ǵ cho thế giới ngày nay?

 

30.  Abraham bao nhiêu tuổi khi sinh ra Isaac? (21,6)

 

31.  Tại sao Abraham phải đuổi mẹ con Haga va Itmaên ra khỏi nhà? (21, 10)

 

32.  Việc Abraham dâng Isaac làm lễ tế có ư nghĩa ǵ?

 

33.  Abraham có thái độ nào khi nghe Chúa gọi dâng Isaac làm của lễ (22)

 

34.  Con gái ông Bơthuên là Bà Rebecca, vợ của Isaac, trước khi kết hôn gọi Abraham bằng ǵ?

 

35.  Rebecca có thái độ nào lúc sắp gặp chồng là Isaac? (25,65) Thái độ này có liên hệ ǵ với các đôi hôn phối sắp cử hành lễ hôn phối?

 

36.  Esau nhượng quyền trưởng nam cho Giacóp với bát cháo đậu (25, 33-34) Con người ngày nay thế nào, có coi thường quyền làm con của Chúa để t́m lợi vật chất chóng qua không?

 

37.  Giacóp dành đưọc lời chúc phúc từ Isaac là nhờ sự hổ trợ của bà mẹ Rebecca, bạn nghĩ sao về ảnh hưởng của các bà mẹ trên thế giới ngày nay?

 

38.  Giacop đến nhà Laban là cậu ruột và ở rể 14 năm để cưới 2 chị em Lêa và Rakhen, sau đó là 2 nữ tỳ của hai chị em. BẠn nghĩ thế nào về chế độ đa thê? (29-30)

 

39.  Giấc mộng của Giacóp về cái thang nối từ đất đến tận trời có lien hệ ǵ đến tân ước? (28,12)

 

40.  Giacóp làm cách nào để giải ḥa cơn giận của Esau (32)

 

41.  Cuộc vật lôn của Giaóp và Thiên Chúa có ư nghĩa ǵ đối với mỗi người chúng ta?

 

42.  Tại sao Giuse bị bán làm nô lệ bên Ai Cập?

 

43.  Giacóp có tất cả bao nhiêu người con và có lien hệ ǵ với cựu ước?

 

44.  Giuđa có người con là E, Onan, và Sêla, tại sao Onan và E bị chết sớm?

 

45.  Giuđa lấy con dâu Tama sinh ra Pêrét và Dêrác, Đavít thuộc ḍng tộc nào trong hai người này? (38, 29)

 

46.  Giuse có thái độ khi gặp lại các anh em đă bán ḿnh cho người Ai Cập (45, 5 /50,20)

 

47.   H́nh ảnh Giuse tượng trưng cho ai trong Tân ước?

 

48.  H́nh ảnh Abraham nhắc tới trong Tân Ước 72 lần, Lời Chúa chúc phúc và cứu độ qua Abraham có lien hệ ǵ đến chúng ta/ (Roma 4, 18)

 

49.  Matthêu 3, 7-10, Gioan Tẩy Giả đă cảnh cáo những người Do thái cậy ḿnh là con cháu Abraham, vậy người Do thái và chúng ta nên làm ǵ qua gương mẫu Abraham?

 

50.  Sách Sáng Thế loan báo Đức Kitô là Nguyên Lư mô phạm cho muôn loài, qua thư DO Thái, 1, 2-3: Chúa Con là h́nh ảnh trung thực của Chúa Cha, nhờ Ngài mà Chúa Cha dựng nên vũ trụ, Ngài thừa hưởng muôn vật muôn loài. Chúq Kitô cũng là cứu cánh cho Dân Chúa, Chúa Cha bắt đầu thực hiện chương tŕnh cứu độ khi gọi các tổ phụ, mỗi vị tổ phụ đều diển tả một vài đặc tính nào đó của Chúa Kitô, chúng ta có nhận ra các khía cạnh đó qua các tổ phụ không? Xin kể ra một số chi tiết.

 

 

 

 

 

 

.