Cch Lần Chuổi Mn Ci

Up Chương Trnh HTSĐ Đoc Kinh Mùa Chay 14 ĐTG - Khng Suy Nim 14 ĐTG- với Phúc m 15 Lời Hứa Của Đức Mẹ Tùn -Thánh Giuse Tùn 9 -Chúa Thánh Th̀n Cch Lần Chuổi Mn Ci Đền Tạ Tri Tim Mẹ

 

Up

 1. Dấu Thnh Gi (Đơn)

 2. Kinh Lay Cha

 3. Đọc 3 Kinh Knh Mừng

 4. Kinh Sng Danh

 5. Gẫm Mầu Nhiệm Thứ Nhất

 6. Đọc 10 Kinh Knh Mừng

 7. Kinh Sng Danh

 8. Lời Ngụyn Mn Ci của Đức Mẹ Fatima

 9. Gẩm Mấu Nhiệm Thứ hai; đọc Kinh Lạy Cha. Lập lại 6, 7, 8, v tiếp tục ngắm chục Thứ Ba, Thứ Tư, v Thứ Năm như trn.

 10. Kinh Lạy Nữ Vương

Php Lần Hạt Mn Ci

Năm Sự Vui (Thứ Hai & Thứ Năm)

Thứ nhất th ngắm: Thin Thần truyền tin cho Đức B chịu thai. Ta hy xin cho được ở khim nhường.

(C thể suy niệm Lời Cha: Luca 1: 28, 30-33)

Thứ hai th ngắm: Đức B đi viếng b Thnh Isave. Ta hy xin cho được lng yu người.

(C thể suy niệm Lời Cha: Luca 1: 41-42 , 50-53)

Thứ ba th ngắm: Đức B sinh Đức Cha Gisu nơi hang đ. Ta hy xin cho được lng kh khăn.

(C thể suy niệm Lời Cha: Luca 2: 7 , 10-11)

Thứ bốn th ngắm: Đức B dng Đức Cha Gisu trong đền thnh. Ta hy xin cho được vng lời chịu lụy.

(C thể suy niệm Lời Cha: Luca 2: 22-23, 34)

Thứ năm th ngắm: Đức B tm được Đức Cha Gisu trong đền thnh. Ta hy xin cho được giữ nghĩa cng Cha lun.

(C thể suy niệm Lời Cha: Luca 2: 46 , 51-52)

 

 

Năm Sự Thương (Thứ Ba & Thứ Su)

Thứ nhất th ngắm: Đức Cha Gisu lo buồn đổ mồ hi mu. Ta hy xin cho được ăn năn tội nn.

(C thể suy niệm Lời Cha: Luca 22:44-45; Matthu 26:38-39)

Thứ hai th ngắm: Đức Cha Gisu chịu đnh đn. Ta hy xin cho được hm mnh chịu kh bằng lng.

(C thể suy niệm Lời Cha: Gioan 19:1 ; Isaia 53:4-5)

Thứ ba th ngắm: Đức Cha Gisu chịu đội mạo gai. Ta hy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bầng lng.

(C thể suy niệm Lời Cha: Matthu 27: 28-29; Gioan 19:2-5)

Thứ bốn th ngắm: Đức Cha Gisu vc cy thnh gi. Ta hy xin cho được v thnh gi theo chn Cha.

(C thể suy niệm Lời Cha: Gioan 19:17; Isaia 53:4-5)

Thứ năm th ngắm: Đức Cha Gisu chịu chết trn cy thnh gi. Ta hy xin đng đinh tnh xc thịt vo thnh gi Cha.

(C thể suy niệm Lời Cha: Luca 23:46; 1 Crint 1:20-24)

 

 

Nam Sự Mừng (Thứ Tư, Thứ By, Cha Nhật & Cầu Hồn)

Thứ nhất th ngắm: Đức Cha Gisu sống lại. Ta hy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(C thể suy niệm Lời Cha: Marc 16: 6; TĐCV 2:24, 32)

Thứ hai th ngắm: Đức Cha Gisu ln trời. Ta hy xin cho được i mộ nhũng sự trn trời.

(C thể suy niệm Lời Cha: Marc 16:19; Gioan 20:17)

Thứ ba th ngắm: Đức Cha Thnh Thần hiện xuống. Ta hy xin cho được lng đầy dẫy mọi ơn Đức Cha Thnh Thần.

(C thể suy niệm Lời Cha: (TĐCV 2:2-3)

Thứ bốn th ngắm: Đức Cha Trời cho Đức B ln trời. Ta hy xin ơn chết lnh trong tay Đức Mẹ.

(C thể suy niệm Lời Cha: (Diệu Ca 2:4 )

Thứ năm th ngắm: Đức Cha Trời thưởng Đức Mẹ ln trời. Ta hy xin Đức Mẹ ph hộ cho ta được hưởng cng Đức Mẹ trn nước thing đng.

(C thể suy niệm Lời Cha: Luca 1:52; Yuđita 15: 1-10)

 

Kinh V Dấu (Kp)

    Lạy Cha chng con, v dấu + Thnh Gi, xin chữa + chng con, cho khỏi + Kẻ Th. Nhn danh Cha, v Con, v Thnh Thần . Amen.

 

 

Kinh Tin Knh

    Con tin knh Đức Cha Trời l Cha php tắc v cng dựng nn trời đất. Con tin knh Đức Cha Gisu Kit l con một Đức Cha Cha cng l cha chng con; bởi php Đức Cha Thnh Thần m người xuống thai, xin bởi Đức B Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi- Phi-la-t, chịu đng đinh trn cy thnh gi, chết v tng xc, xuống ngục tổ tng, ngy thứ ba bởi trong kẻ chết m sống lại: ln trời, ngự bn hữu Đức Cha Cha php tắc v cng, ngy sau bởi trời lại xuống phn xt kẻ sống v kẻ chết. Con tin knh Dức Cha Thnh Thần. Con tin c Hội thnh hằng c ở khắp thế ny, cc Thnh thng cng. Con tin php tha tội. Con tin xc loi người ngy sau sống lại. Con tin hằng sống vậy. Amen.

 

 

Kinh Lạy Cha

    Lạy Cha chng con ở trn trời, chng con nguyện danh Cha cả sng; nước Cha trị đến; Cha thể hiện dưới đất cũng như trn trời. Xin Cha cho chng con hm nay lương thực hằng ngy; v tha nợ chng con, như chng con cũng tha kẻ c nợ chng con; xin chớ để chng con sa chước cm dỗ: nhưng cứu chng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

 


Kinh Knh Mừng

    Knh mừng Maria đầy ơn phc Đức Cha Trời ở cng B, B c phc lạ hơn mọi người nữ v Gisu con lng B gồm phc lạ. Thnh Maria Đức Mẹ Cha Trời cầu cho chng con l kẻ c tội khi ny v trong giờ lm tử. Amen.

 


Kinh Sng Danh

    Sng danh Đức Cha Cha, v Đức Cha Con, v Đức Cha Thnh Thần. Như đ c trước v cng, v by giờ, v hằng c, v đời đời chẳng cng. Amen.

 

 

Lơ Nguyện Mn Ci của Đức Mẹ Fatima (đọc trong khi Lần Hạt Mn Ci - đọc sau Kinh Sng Danh)

    Lạy Cha Gisu, xin tha tội cho chng con. Xin cứu chng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem cc linh hồn ln thin đng, nhầt l những linh hồn cần đến lng Cha thương xt hơn.

 

HOẶC


    Chng con cậy v Danh Cha Nhn Từ xin cho linh hồn (_____) được ln chốn nghĩ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Cha Trời sng lng vui vẻ v cng. Amen.

 

 

Kinh Lạy Nữ Vương

    Lạy Nữ Vương, Mẹ nhn lnh, lm cho chng con được  sống, được vui, được cậy, thn lạy Mẹ. Chng con, con chu E-v, ở chốn khch đầy, ku đến cng B, chng con ở nơi khc lc than thở ku khẩn B thương. Hỡi i! B l Cha bầu chng con, xin gh mặt thương xem chng con. Đến sau khỏi đy, xin cho chng con được thấy Đức Cha Gisu, Con lng B gồm phc lạ. i khoan thay! Nhn thay! Dịu thay! Thnh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 

Copyright 2003 PalTalkDockinh

with questions or comments about this web site.

Cộng Thm Bookmark

Last modified: Ngy 18-11-2003