Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần

Lời Nguyện Mở Đầu:

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng An ủi thiêng liêng! Con yêu mến Ngài là Thiên Chúa thật của con. Con chúc tụng Ngài, qua việc kết hợp với những lời ca ngợi dâng lên Ngài của các thiên thần và các thánh trên trời. Con xin dâng lên Ngài trọn trái tim con, và những lời cảm tạ chân thành v́ tất cả những ơn lành Ngài đă ban, cũng như đă không ngừng ban xuống cho nhân loại. Ngài chính là tác giả của mọi ân huệ siêu nhiên, và là Đấng làm dồi dào ân sủng nơi linh hồn của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Con xin Ngài hăy đến thăm viếng con với ân sủng và t́nh yêu của Ngài.

Ôi, lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự thật, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con: xin chiếu soi ánh sáng trên mọi dân tộc, để họ có cùng một đức tin và làm đẹp ḷng Ngài. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con.

Ngày Thứ Nhất

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban xuống trên chúng con bảy ơn của Ngài. Xin soi sáng sự hiểu biết của chúng con, để chúng con có thể biết về Ngài. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan, để thánh ư Ngài sáng tỏ ra cho chúng con được thấy, để chúng con biết đón nhận thánh ư Ngài. Xin ban cho chúng con ơn biết lo liệu để chúng con biết điều ǵ là đúng. Xin củng cố đức tin chúng con để chúng con luôn có thể hoàn thành thánh ư Ngài. Xin thôi thúc chúng con tinh thần học hỏi để có thể tập trung sâu vào trong những sự thật mà Ngài tỏ ra cho chúng con. Xin cho trái tim chúng con được ch́m đắm trong tinh thần giống trẻ thơ để chúng con có thể mang đến cho Ngài niềm vui. Xin cho chúng con biết kính sợ Chúa để không bao giờ chúng con làm buồn ḷng Ngài, hay đi ra ngoài con đường thánh thiện. Xin ban cho chúng con đầy tràn các ơn của Ngài để chúng con làm rạng sáng danh Ngài. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con.

Lạy Cha, kính mừng, sáng danh...

Ngày Thứ Hai

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con trung thành trong mọi tư tưởng; cho con luôn biết lắng nghe tiếng Ngài và t́m kiếm ánh sáng Ngài, cho con tuôn theo những sự linh ứng của Ngài. Con xin kết hợp với Ngài và dâng ḿnh con cho Ngài; xin Ngài nhờ ḷng thương xót ǵn giữ con trong những lúc yếu đuối, sa ngă. Cho con biết bám lấy chân dấu đinh của Chúa Giêsu, biết nh́n vào năm Dấu Thánh, tin tưởng vào Máu Châu Báu Chúa, yêu mến cạnh nương long và trái tim tân khổ Người. Con cầu xin Ngài, lạy Thần Khí rất mến yêu, Đấng nâng đỡ sự yếu đuối của chúng con, xin ǵn giữ con trong ân sủng của Ngài, bây giờ và măi măi. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con.

Lạy Cha, kính mừng, sáng danh...

Ngày Thứ Ba

Lạy Cha trên trời, Cha đă gọi con để con được là một phần trong mầu nhiệm thân thể của Chúa Kitô, Con yêu dấu Cha. Cha đă gọi con để con được là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Con xin Ngài ban cho con những ơn của Chúa Thánh Thần: ơn khôn ngoan để con biết tránh xa những sự điên rồ của thế gian này; ơn hiểu biết để con thiểu thấu đầy đủ ư nghĩa sự hiện hữu của con, và mục đích của mọi sự trên thế gian; ơn biết lo liệu để con luôn biết chọn con đường chính đáng; ơn sức mạnh để con luôn trung thành với Chúa trước những áp lực của cơn cám dỗ; ơn đạo đức để con luôn tôn kính Ngài trong mọi việc làm, suy nghĩ và lời nói của con; ơn kính sợ Chúa để nếu cớ t́nh yêu có làm con sa ngă, con có thể tỉnh thức mau lẹ trước những hậu quả đời đời do việc làm của con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin viếng thăm con với ân sủng và t́nh yêu của Ngài. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con.

Lạy Cha, kính mừng, sáng danh...

Ngày Thứ Tư

Lạy Chúa, hôm nay nhờ ánh sáng của Thánh Thần, Ngài đă hướng dẫn những tâm hồn trung tín, xin ban cho chúng con, nhờ ánh sáng của Thánh Thần, một t́nh yêu mến lẽ phải và sự công chính, và một niềm vui luôn măi về sự an ủi của Ngài. Con cầu xin Chúa cùng với Thánh Thần, cho con cố gắng học biết nhiều hơn về đức tin; để hơn bao giờ hết con biết rơ rằng sự nguy nga tráng lệ trong mọi con người có thể hiểu thấu được chỉ là một thoáng qua về sự thật của Thiên Chúa. Con cầu xin để con có thể chấp nhận phương ngôn của đời sống con đó là: “Tất cả dành cho sự vinh quang lớn lao của Thiên Chúa”. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con.

Lạy Cha, kính mừng, sáng danh...

Ngày Thứ Năm

Xin hăy đến, hỡi Thần Khí thanh tẩy, từ vinh quang trời cao, xin tỏa hào quang của ánh sáng Ngài trên chúng con. Lạy Cha của những kẻ thấp hèn, ánh sáng và b́nh an của mọi tâm hồn, xin Ngài ngự đến với đầy ân sủng của Ngài, Ngài là Đấng an ủi trong cảnh quạnh hiu, làm tươi mới t́nh yêu đầy tràn, xin hăy đến hỡi người bạn mến thương của hồn con. Lúc mệt mỏi, ră rời xin cho con sự nghỉ ngơi; xin th luồng gió nhẹ tươi mát; xin an ủi kẻ cô đơn khóc thầm. Hỡi Ánh sáng của Tám mối phúc thật, xin làm cho trái tim chúng con sẵn sàng đón nhận; xin đến trong linh hồn chúng con. Không có hồng ân Chúa, con người chỉ đứng bơ vơ một ḿnh, không thể nên tốt lành hay vững chắc. Xin tẩy rửa những hoen ố, chữa lành những thương tích; làm ướt mát nơi khô cằn, bẻ cong ư chí cứng cỏi, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, hướng dẫn những bước chân lang thang đó đây. Lạy Chúa Thánh Thần, con xin Ngài ban cho chúng con ân sủng qua quyền năng của Ngài. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con.

Lạy Cha, kính mừng, sáng danh...

Ngày Thứ Sáu

Lạy Cha ở trên trời, con xin Ngài gi Thánh Thần Chúa đến. Nguyện xin Thần Khí của Ngài nhắc nhở con, mỗi khi con quên lề luật, quên t́nh yêu, lời hứa của Ngài. Xin Thần Khí của Ngài làm trí nhớ của con nên mạnh mẽ, để luôn nhắc nhở con về sự thánh thiện, thông suốt, khôn ngoan, nhân hậu, trung tín và t́nh yêu của Ngài. Xin Thần Khí Chúa thôi thúc con khi con lười biếng; tăng sức mạnh khi con yếu đuối; soi sáng khi con không thể tự giúp ḿnh. Xin thở vào trong con, hỡi Thánh Thần Chúa, để con làm những ǵ thánh thiện. Khơi động trong con để con yêu những ǵ thánh thiện. Xin bảo vệ con, ôi Lạy Chúa Thánh Thần, để con không bao giờ đánh mất những ǵ thánh thiện. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con.

Lạy Cha, kính mừng, sáng danh...

Ngày Thứ Bảy

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hăy đến, Đấng tạo dựng nên muôn loài, xin thăm viếng tâm hồn con với quyền năng của Ngài. Xin ban ân sủng, khách trọ thân quen trong trái tim con mà Ngài đă tạo dựng. Ngài được gọi là Đấng An ủi, quà tặng từ tay Thiên Chúa, nguồn gốc của mọi sự sống, ánh sáng và t́nh yêu, lửa, và sự thiện hảo cao siêu nhất. Ngài là lời hứa của bảy ân sủng, ngón tay của bàn tay Chúa Cha, đă hứa ban cho chúng con bởi Chúa Cha, và Ngài làm cho miệng lưỡi chúng con nói điều sự thật. Xin chiếu ánh sáng vào các giác quan của chúng con, đổ t́nh yêu vào trái tim chúng con. Xin ban cho thân xác yếu đuối của chúng con được mạnh sức, để chúng con không bao giờ mệt mỏi làm điều tốt lành.

Xin đuổi kẻ thù xa chúng con, và ban cho chúng con b́nh an luôn măi; xin cho chúng con luôn sẵn ḷng theo những dấu chân Ngài để chúng con rời xa đường tội lỗi. Xin ban cho chúng con qua Ngài được lớn lên trong hiểu biết Chúa Cha và Chúa con, và để chúng con tin mạnh mẽ vào Ngài hơn bao giờ hết. Ước ǵ mọi lời ngợi khen và vinh dự đều thuộc về Chúa Cha trên ngai ṭa cao sang, cùng với Chúa Con phục sinh và với Đấng An ủi muôn đời. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con.

Lạy Cha, kính mừng, sáng danh...

Ngày Thứ Tám

Lạy Chúa Thánh Thần, sự sống và là ánh sáng của Giáo hội, xin ban cho chúng con tư tưởng cao vời hơn tư tưởng của chính chúng con, lời cầu nguyện tốt lành hơn lời cầu nguyện của chính chúng con, quyền năng vượt ngoài khả năng của chính chúng con, để chúng con có thể yêu và sống giống như Chúa Giêsu, là Thiên Chúa và là Đấng Cứu độ chúng con. Xin hăy đến, hỡi Thánh Thần Thiên Chúa, xin hăy đến với Chúa Cha và với Chúa Con.

Xin đoái ngự vào tâm hồn chúng con và làm cho trái tim chúng con trở nên trái tim của Ngài. Làm tắt đi ở trong chúng con những ngọn lửa giận dữ và bất ḥa, làm sao lăng sự sốt mến trong trái tim. Những lúc hiểm nguy, xin ǵn giữ sự sống yếu đuối của chúng con và ban b́nh an của Ngài cho tâm hồn chúng con, xin làm mạnh mẽ lời thú tội và tôn vinh Danh Ngài; xin ngọn lửa bác ái cháy sáng trong chúng con để trái tim người khác cũng được cháy lên. Amen. 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con.

Lạy Cha, kính mừng, sáng danh...

Ngày Thứ Chín

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con đôi mắt sáng để nh́n thấy kỳ công lời hứa của t́nh yêu Thiên Chúa, xin cho con nh́n thấu sự yếu đuối của chính ḿnh; vui mừng sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn con, mà Ngài đă làm nên đền thờ của Ngài qua ơn thanh tẩy. Con cầu xin, lạy Chúa Thánh Thần, để con đừng nghi ngờ rằng con có thể chịu những đau đớn cô đơn mà không cần đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu; mà lời cầu nguyện của con luôn là: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của tôi!”. Con cầu xin để con có được cảm giác muốn cầu nguyện và suy niệm ở nhiều thời gian khác nhau trong đời sống hằng ngày của con; v́ cầu nguyện là mối dây kết hợp con với Chúa Giêsu. Con cầu xin để con có thể biết đến những nhu cầu của những người nghèo khó mà con có thể chia sẻ điều ǵ với họ qua việc làm bác ái của Giáo hội. Con cầu xin, lạy Chúa Thánh Thần, để Ngài ban cho con nhờ ḷng thương xót của Ngài điều con muốn xin… (nói ra điều muốn xin...) trong tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần này. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy ḷng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong ḷng chúng con.

Lạy Cha, kính mừng, sáng danh...